Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
38

I C 243/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim

Data orzeczenia: 2015-09-29

Data publikacji: 2016-02-19

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C243/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 29 września 2015r. Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim I Wydział Cywilny w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Cezarego Różanka w obecności protokolanta – starszego sekretarza sądowego W. K. po rozpoznaniu 29 września 2015 r. w O. , na rozprawie, sprawy z powództwa Przedsiębiorstwa Handlowo - Usługowego (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (powódka) przeciwko D. S. (pozwana) o zapłatę zasądza od pozwanej na rzecz powódki kwoty:
Czytaj więcej»

I C 1075/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim

Data orzeczenia: 2015-11-18

Data publikacji: 2016-03-04

trafność 100%

Sygn. akt I C 1075/15 WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 18 listopada 2015r. Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: Sędzia Sądu Rejonowego Maciej Jakubowski Protokolant: st. sekretarz sądowy Jolanta Kątna – Glapka po rozpoznaniu w dniu 18 listopada 2015r. w Ostrowie W. . na rozprawie sprawy z powództwa: (...) z siedzibą we W. przeciwko M. Z. o zapłatę oddala powództwo. Maciej Jakubowski Sygn. akt I C 1075/15 UZASADNIENIE Powód (...
Czytaj więcej»

I C 453/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim

Data orzeczenia: 2015-09-09

Data publikacji: 2017-01-19

trafność 100%

Sygn. akt I C 453/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 9 września 2015 r. Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim I Wydział Cywilny w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Radosława Grzędy Protokolant : p.o. stażysta T. T. po rozpoznaniu 12 sierpnia 2015 r w O. , na rozprawie, sprawy z powództwa R. W. przeciwko pozwanemu (...) Towarzystwo (...) S.A w W. o zapłatę I. zasądza od pozwanego (...) Towarzystwo (...) S.A w W. na rzecz powoda R. W. kwotę 6240,00 zł (sześć tysięcy dwieście czterdzie
Czytaj więcej»

I C 1295/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim

Data orzeczenia: 2015-12-01

Data publikacji: 2016-03-04

trafność 100%

Sygn. akt I C 1295/15 WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 1 grudnia 2015r. Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: Sędzia Sądu Rejonowego Maciej Jakubowski Protokolant: st. sekretarz sądowy Jolanta Kątna – Glapka po rozpoznaniu w dniu 18 listopada 2015r. w Ostrowie W. . na rozprawie sprawy z powództwa: U. P. prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą: (...) – U. P. przeciwko L. J. o zapłatę I. zasądza od pozwanego L. J. na rzecz p
Czytaj więcej»

I C 1317/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim

Data orzeczenia: 2015-09-24

Data publikacji: 2016-04-22

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 1317/15 WYROK W I M I E N I U R Z E C Z Y P O S P O L I T E J P O L S K I E J Dnia 24 września 2015 r. Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: Sędzia Sądu Rejonowego Marek Jasiak Protokolant: p.o. stażysta Urszula Klich po rozpoznaniu w dniu 22 września 2015 r. w Ostrowie Wielkopolskim na rozprawie sprawy z powództwa (...) z siedzibą w W. przeciwko A. M. o zapłatę I zasądza od pozwanego A. M. na rzecz powoda (...) z siedzibą w W. : A kwot
Czytaj więcej»

II W 844/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim

Data orzeczenia: 2017-10-18

Data publikacji: 2018-01-15

trafność 100%

Teza orzeczenia: nie tezowane
Sygnatura akt II W 844/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 18 października 2017 r. Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący:Sędzia Sądu Rejonowego Beata Kośmieja Protokolant:st. sekr.sąd. Katarzyna Kosmowska w obecności oskarżyciela - po rozpoznaniu dnia 18 października 2017 r. w sprawy U. N. – c. T. i A. , ur. (...) w O. W. ., PESEL (...) obwinionej o to, że: 1 W dniu 30 maja 2017 roku o godz. 23:41:35 w O. W. . będąc w stanie po użyciu alk
Czytaj więcej»

II W 876/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim

Data orzeczenia: 2015-12-29

Data publikacji: 2016-04-15

trafność 100%

Sygnatura akt II W 876/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 grudnia 2015 r. Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący:Sędzia SR Wojciech Baszczyński Protokolant:  st. sekr. sąd. Katarzyna Pecold     w obecności oskarżyciela Komenda Powiatowa Policji w 0strowie W. . J. S. po rozpoznaniu dnia 29 grudnia 2015 r. sprawy przeciwko 1 M. A. nazwisko rodowe K. – córce H. i D. z domu S. , urodzonej w dniu (...) w O. , obwinionej o to, że: w okresie
Czytaj więcej»

IV P 147/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim

Data orzeczenia: 2015-12-22

Data publikacji: 2017-09-07

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt IV. P. 147/15 WYROK CZĘŚCIOWY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 grudnia 2015 r. Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim Wydział IV Pracy w składzie: Przewodniczący: Sędzia Sądu Rejonowego Renata Kubiak Ławnicy: Ewa Kargol-Stybaniewicz, Małgorzata Juszczak Protokolant: starszy sekretarz sądowy Karolina Młynarczyk po rozpoznaniu w dniu 8 grudnia 2015 r. w Ostrowie Wielkopolskim na rozprawie sprawy z powództwa P. M. przeciwko D. K. o ustalenie istnienia stosunku pracy i zapłatę Od
Czytaj więcej»

II W 1641/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim

Data orzeczenia: 2017-04-06

Data publikacji: 2017-08-30

trafność 100%

Teza orzeczenia: nietezowane
Sygnatura akt II W 1641/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 6 kwietnia 2017 r. Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim, Wydział II Karny w składzie: Przewodniczący: Sędzia Sądu Rejonowego Wojciech Baszczyński Protokolant: st. sekr. sąd. K. P. przy udziale sierż. M. H. z KPP w O. W. . po rozpoznaniu w dniu 06 kwietnia 2017r. sprawy przeciwko: Z. M. (1) z d. L. , c. J. i W. z d. K. , ur. (...) w K. obwinionej o to, że: w dniu 11 października 2016 roku ok. godz. 10.00 w O. W. . kierując
Czytaj więcej»

II W 1245/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim

Data orzeczenia: 2016-03-22

Data publikacji: 2016-07-14

trafność 100%

Teza orzeczenia: nietezowane
Sygnatura akt II W 1245/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 marca 2016 r. Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący: Sędzia SR W. B. (1) Protokolant:st. sekr. sąd. Katarzyna Pecold w obecności sierż. D. S. z KPP w O. W. . po rozpoznaniu dnia 10 marca 2016 r. i 22 marca 2016r. w O. sprawy przeciwko P. C. (1) ( PESEL (...) ), s. S. i M. z domu S. , ur. (...) w O. W. ., obwinionemu o to, że: 1 W dniu 03 sierpnia 2015 roku godz. 07:05 w O. W.
Czytaj więcej»