Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 1741/15 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim z 2015-12-23

XV Ca 1040/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Poznaniu

Data orzeczenia: 25 września 2017

Data publikacji: 19 kwietnia 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 52%

Wspólna treść

faktura, licznik, pozwany, energia elektryczna, termin płatności, dostawa energii, należność
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa sprzedaży
 • Ważne frazy
  • faktura, licznik, faktura korygująca, pozwany, niemożliwość świadczenia, odbiór energii, energia elektryczna, termin płatności, nieruchomość, dostawa energii, przejęcie, sprzedaż energii, faktura wystawiona w dniach, nowy właściciel, należność, przyczyna niemożliwości, umowa, świadczenie usługi kompleksowej, przedawnienie, dłużnik
Zobacz»

I C 962/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kędzierzynie Koźlu

Data orzeczenia: 18 maja 2016

Data publikacji: 17 października 2016

Poziom podobieństwa: 50%

Wspólna treść

licznik, faktura, energia elektryczna, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa sprzedaży
 • Ważne frazy
  • licznik, faktura, energia elektryczna, faktura vat, urządzenie pomiarowe, ekspertyzy liczników, pracownik powoda, pozwany, zużyte energie, pozwana energia, umowa sprzedaży energii elektrycznej, odczyt licznika, ilość energii, licznik energii elektrycznej, energia i paliwo, stan licznika, pobór energii, zapłata za dostarczoną energię, korekta, faktura rozliczeniowa
Zobacz»

VIII Ga 375/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 18 listopada 2016

Data publikacji: 20 lutego 2017

Poziom podobieństwa: 47%

Wspólna treść

licznik, faktura, energia elektryczna, pozwany, należność
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa sprzedaży
 • Ważne frazy
  • licznik, faktura, faktura korygująca, energia elektryczna, energia czynna, korekta, działanie układu, układ pomiarowy, pozwany, pozwana energia elektryczna, faktura vat, należność, wskazanie liczników, rzeczywiste zużycie energii elektrycznej, doba, cechy legalizacyjne, wystawiona faktura, kontrola układów, liczydło, strefa
Zobacz»

IV K 24/13

wyrok

Sąd Okręgowy w Lublinie

Data orzeczenia: 5 stycznia 2015

Data publikacji: 1 lipca 2015

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 46%

Wspólna treść

faktura
 • Powiązana tematyka
  • umowa sprzedaży
 • Ważne frazy
  • faktura, dokumentująca transakcja, poświadczenie nieprawdy, łączna kwota, transakcja sprzedaży, butelka z tworzywa sztucznego, należny podatek od towarów, transakcja zakupu, produkcja butelki, kondensat gazu naturalnego, sprzedaż produktów ropopochodnych, linia do produkcji, dokumentacja księgowa, siedziba, sprzedaż paliw silnikowych, firmy nierzetelne, stwierdzenie przestępnego pochodzenia, ustawa o rachunkowości, obowiązek w zakresie rachunkowości, księgowanie faktur
Zobacz»

X Ga 153/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 24 czerwca 2014

Data publikacji: 26 sierpnia 2014

Poziom podobieństwa: 46%

Wspólna treść

faktura, należność, pozwany, energia elektryczna, licznik
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa sprzedaży
 • Ważne frazy
  • faktura, faktura vat, należność, opóźnienie w zapłacie należności, pozwany, energia elektryczna, odcięcie dopływu energii, ustawowa odsetka za opóźnienie, pozwana faktura, skapitalizowana ustawowa odsetka, dokonanie odczytu, dopływ energii elektrycznej, pozwana energia, odczyt licznika, licznik, wniosek o odrzucenie apelacji, zamknięcie lokalu, energia elektryczna do lokalu, adres lokalu, umowa
Zobacz»

I C 842/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Oleśnicy

Data orzeczenia: 6 maja 2013

Data publikacji: 24 lipca 2013

Poziom podobieństwa: 46%

Wspólna treść

faktura, termin płatności, energia elektryczna, pozwany, licznik, wezwanie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa sprzedaży
 • Ważne frazy
  • strona powodowa, faktura, faktura vat, termin płatności, energia elektryczna, pozwany, licznik, zamiar opuszczenia, wypowiedzenie, umowa, wezwanie, wymiana drzwi, błędne odczyty, demontaż układów, kontrola układów pomiarowych, odbiór mieszkań, cofnięcie pozwu, dostawa energii elektryczna, opuszczenie lokalu, energia i woda
Zobacz»

I C 362/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kłodzku

Data orzeczenia: 2 października 2013

Data publikacji: 17 września 2014

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 45%

Wspólna treść

energia elektryczna, faktura, nota, termin płatności, dostarczanie energii
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa sprzedaży
 • Ważne frazy
  • strona powodowa, energia elektryczna, faktura, nota, nota odsetkowa, termin płatności, sprzedaż energii elektrycznej, przesył i sprzedaż energii, dzień zapłaty, dostarczona energia elektryczna, faktura vat, rozliczenie energii, dostarczanie energii, szczegółowe rozliczenie, przelew bankowy, odsetki ustawowe, umowa o przesył, następca prawny, kwota, odsetka za nieterminowe wpłaty
Zobacz»

II AKa 247/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Lublinie

Data orzeczenia: 27 listopada 2012

Data publikacji: 27 lutego 2013

Poziom podobieństwa: 45%

Wspólna treść

faktura
 • Powiązana tematyka
  • umowa sprzedaży
 • Ważne frazy
  • faktura, kondensat gazu naturalnego, ustawa o rachunkowości, poświadczenie nieprawdy, czyn, księgowanie, dokumentująca transakcja, łączna kwota, transakcja sprzedaży, produkty ropopochodne, świadczenie usług rachunkowych, akt oskarżenia, transakcja zakupu, firma, sprzedaż paliw silnikowych, prowadzenie ksiąg rachunkowych, przestępstwo, należny podatek od towarów, podstępny zabieg, mające znaczenie prawne
Zobacz»

I C 711/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Ciechanowie

Data orzeczenia: 22 lutego 2019

Data publikacji: 14 marca 2019

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 45%

Wspólna treść

faktura, należność, energia elektryczna, termin płatności, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa sprzedaży
 • Ważne frazy
  • faktura, należność, wymagalna faktura, energia elektryczna, powództwo ze zrzeczeniem, termin płatności, dzień zapłaty, pozwany, dystrybucja energii elektrycznej, brak dyspozycji, operator, pozew, usługa dystrybucji, kwota, sprzedaż energii elektrycznej, różny podmiot, wpłata na konto powoda, cofnięcie, dłużnik, dochodzona należność
Zobacz»

I C 789/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Braniewie

Data orzeczenia: 7 września 2016

Data publikacji: 9 stycznia 2017

Poziom podobieństwa: 45%

Wspólna treść

faktura, energia elektryczna, pozwany, licznik
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa sprzedaży
 • Ważne frazy
  • faktura, energia elektryczna, pozwany, sprzedaż energii elektrycznej, licznik, wystawienie faktury, zarzut przedawnienia, zużycie energii, stare liczniki, okres rozliczeniowy, ogólny warunek umowy, prąd, nieporadność, półroczny okres, oświadczenie woli, należność za energię, odstąpienie od umowy, nieważność czynności prawna, wymagalność roszczenia, zawarcie
Zobacz»

X GC 252/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 23 października 2014

Data publikacji: 26 listopada 2015

Poziom podobieństwa: 45%

Wspólna treść

energia elektryczna, faktura, licznik, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa sprzedaży
 • Ważne frazy
  • energia elektryczna, faktura, szczyt, faktura korygująca, licznik, odczyt licznika, umowa sprzedaży energii elektrycznej, pozwany, ilość zużytej energii, zestawienie, reklamacja, znacząca różnica, korekta, sprzedana energia elektryczna, energia elektryczna zgodnie, zużycie energii elektrycznej, lut, guz, modernizacja systemu, spółka
Zobacz»

X Ga 179/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 18 września 2015

Data publikacji: 30 grudnia 2015

Poziom podobieństwa: 45%

Wspólna treść

faktura, energia elektryczna, licznik, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa sprzedaży
 • Ważne frazy
  • faktura, energia elektryczna, faktura korygująca, rozsądny termin, licznik, rzeczywiste zużycie energii, pobrana energia elektryczna, wystawienie faktury, umowa sprzedaży energii elektrycznej, rozwiązanie umowy z dniem, pozwany, pierwotna faktura, podstawie odczytów, operator systemu dystrybucyjnego, odczyt licznika, korekta, punkt poboru energii, najwcześniejszy okres, obsługa rozliczeń, sprzedana energia elektryczna
Zobacz»

III Ca 369/14

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 17 kwietnia 2014

Data publikacji: 15 maja 2014

Poziom podobieństwa: 45%

Wspólna treść

licznik, faktura, energia elektryczna, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa sprzedaży
 • Ważne frazy
  • licznik, faktura, wskazanie układu, wysokość zużycia, faktura vat, zużycie energii, pozwana energia elektryczna, podstawa wystawienia faktury, energia elektryczna, pozwany, sporna faktura, opłata stała, umowa zawarta przez strony, zapłata w drodze, odczyt stanu licznika, odczyt licznika energii elektrycznej, termin demontażu, ciężar dowiedzenia, lokal, omyłka pisarska w treści
Zobacz»

I1 C 1497/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Gdyni

Data orzeczenia: 20 czerwca 2017

Data publikacji: 26 października 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 44%

Wspólna treść

licznik, faktura, pozwany, energia elektryczna, należność
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa sprzedaży
 • Ważne frazy
  • licznik, podstawie odczytów, faktura, okres rozliczeniowy, faktura korygująca, korekta, zużycie energii, wskazanie układu, reklamacja, pozwany, układ pomiarowy, wskazanie liczników, wielkość, energia elektryczna, umowa kompleksowa, odczyt rzeczywisty, sprzedaż energii, kwota należności, jednostka energii, należność
Zobacz»

X C 64/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Toruniu

Data orzeczenia: 15 maja 2017

Data publikacji: 11 sierpnia 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 44%

Wspólna treść

faktura, nota, pozwany, energia elektryczna
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa sprzedaży
 • Ważne frazy
  • faktura, potwierdzenie wpłaty, nota, pozwany, dzień zapłaty, dług, energia elektryczna, powództwo, opłata za wezwanie, wysokość i data, kwota wynikająca z noty, dowód wpłaty na kwotę, faktura i nota odsetkowa, umowa o dostarczanie energii, pozwana energia elektryczna, usługi przesyłowe, przedłożenie faktury, zarzut nieistnienia roszczenia, treść przelewu, zalegające świadczenie główne
Zobacz»

V GC 1058/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kaliszu

Data orzeczenia: 14 grudnia 2017

Data publikacji: 23 maja 2019

Poziom podobieństwa: 44%

Wspólna treść

energia elektryczna, faktura, należność, nota obciążeniowa, pozwany, termin płatności
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa sprzedaży
 • Ważne frazy
  • energia elektryczna, faktura, reklamacja, wskazanie układu, należność, nota odsetkowa, faktura vat, zaniżenie należności, umowa sprzedaży energii elektrycznej, nota obciążeniowa, pobrana energia elektryczna, pozwany, odbiorca, uprzednio wystawiona faktura, terminowe regulowanie płatności, termin płatności, sprzedana energia, błąd w pomiarach, należność główna, najbliższy okres
Zobacz»

X GC 761/17

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 1 marca 2018

Data publikacji: 20 sierpnia 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 44%

Wspólna treść

termin płatności, faktura, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa sprzedaży
 • Ważne frazy
  • termin płatności, faktura, pozwany, sprzeciw, stanowisko pełnomocnika powódki, spóźnione twierdzenie i dowód, prokurent, odroczenie terminu rozprawy, zamknięcie rozprawy, dostawa, grudzień, wniosek o odroczenie rozprawy, kwiecień, ustawowa odsetka za opóźnienie, styczeń, pozwany towar, odebranie stanowiska, uwagę uchwały, gołosłowne zaprzeczenie, potrzeba odbioru
Zobacz»

I1 C 1570/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Gdyni

Data orzeczenia: 5 kwietnia 2019

Data publikacji: 28 sierpnia 2019

Istotność:

Poziom podobieństwa: 44%

Wspólna treść

faktura, energia elektryczna, należność, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa sprzedaży
 • Ważne frazy
  • faktura, energia elektryczna, opłata dystrybucyjna, należność, żądanie pozwu, faktura należności, opóźnienie, pozwany, sprzedaż energii elektrycznej, strona procesów, powodowa spółka, energia elektryczna w ilości, zakres naliczenia, stan zużycia, pozwana energia elektryczna, dwuletni okres przedawnienia, zwrot części kosztów sądowych, odpowiedź na reklamację, umowa kompleksowa, punkt poboru
Zobacz»

I ACa 933/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Data orzeczenia: 20 października 2015

Data publikacji: 15 grudnia 2015

Poziom podobieństwa: 44%

Wspólna treść

faktura, termin płatności, należność, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa sprzedaży
 • Ważne frazy
  • faktura, adres pełnomocnika, termin płatności, zakon, strona powodowa, należność, pozwany, prowincja, pełnomocnik strony, faktura końcowa, korespondencja, klasztor, porozumienie, doręczenie faktury, odsetka naliczona od należności, inwestycja, opóźnienie, protokół odbioru, niedźwiedź, oświadczenie
Zobacz»

VII GC 2074/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 11 lutego 2015

Data publikacji: 29 września 2015

Poziom podobieństwa: 44%

Wspólna treść

faktura, energia elektryczna, licznik
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa sprzedaży
 • Ważne frazy
  • faktura, energia elektryczna, faktura korygująca, licznik, symbol, skrajna wartość, sprzedaż energii elektrycznej, błąd pomiaru, ilość zużytej energii elektrycznej, odczyt licznika, korekta, przedstawiciel przedsiębiorstwa, nota odsetkowa, sprzedana energia elektryczna, układ pomiarowy, wskazanie układu, wielkość zużycia, zakończenie okresu rozliczeniowego, klient, zużycie energii
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Ilona Michalak
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim
Osoba, która wytworzyła informację:  Sędzia Sądu Rejonowego Maciej Jakubowski
Data wytworzenia informacji: