Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
38

I C 1075/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim

Data orzeczenia: 2015-11-18

Data publikacji: 2016-03-04

trafność 100%

Sygn. akt I C 1075/15 WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 18 listopada 2015r. Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: Sędzia Sądu Rejonowego Maciej Jakubowski Protokolant: st. sekretarz sądowy Jolanta Kątna – Glapka po rozpoznaniu w dniu 18 listopada 2015r. w Ostrowie W. . na rozprawie sprawy z powództwa: (...) z siedzibą we W. przeciwko M. Z. o zapłatę oddala powództwo. Maciej Jakubowski Sygn. akt I C 1075/15 UZASADNIENIE Powód (...
Czytaj więcej»

II K 1108/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim

Data orzeczenia: 2016-02-08

Data publikacji: 2016-08-26

trafność 100%

Teza orzeczenia: nietezowane
Sygn. akt II K 1108/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 08 lutego 2016r. Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim, II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący: Sędzia Sądu Rejonowego Wojciech Baszczyński Protokolant: starszy sekretarz sądowy Katarzyna Pecold w obecności Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Ostrowie W. . M. M. (1) po rozpoznaniu w dniu 04 lutego 2016r. sprawy przeciwko: A. L. , synowi K. i J. z domu B. , ur. (...) w O. oskarżonemu o to, że: W dniu 13 lipca 2015r. w O. w
Czytaj więcej»

II K 1056/19

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim

Data orzeczenia: 2020-10-13

Data publikacji: 2020-10-20

trafność 100%

Teza orzeczenia: nietezowane
Sygn. akt II K 1056/19 POSTANOWIENIE Dnia 13 października 2020r. Sąd Rejonowy w Ostrowie W. . Wydział II Karny w składzie : Przewodniczący : Sędzia SR Wojciech Baszczyński Protokolant : Sekretarz sądowy Aneta Patryas w obecności--- po rozpoznaniu sprawy P. R. skazanego z art. 263 § 2 kk w przedmiocie wydania wyroku skazującego w trybie art.335 § 1 kpk Sąd postanowił : na zasadzie art. 343 § 7 k.p.k wniosku Prokuratora o wydanie w sprawie na posiedzeniu wyroku skazującego nie uwzględnić UZASADNIE
Czytaj więcej»

I C 243/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim

Data orzeczenia: 2015-09-29

Data publikacji: 2016-02-19

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C243/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 29 września 2015r. Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim I Wydział Cywilny w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Cezarego Różanka w obecności protokolanta – starszego sekretarza sądowego W. K. po rozpoznaniu 29 września 2015 r. w O. , na rozprawie, sprawy z powództwa Przedsiębiorstwa Handlowo - Usługowego (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (powódka) przeciwko D. S. (pozwana) o zapłatę zasądza od pozwanej na rzecz powódki kwoty:
Czytaj więcej»

I C 1317/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim

Data orzeczenia: 2015-09-24

Data publikacji: 2016-04-22

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 1317/15 WYROK W I M I E N I U R Z E C Z Y P O S P O L I T E J P O L S K I E J Dnia 24 września 2015 r. Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: Sędzia Sądu Rejonowego Marek Jasiak Protokolant: p.o. stażysta Urszula Klich po rozpoznaniu w dniu 22 września 2015 r. w Ostrowie Wielkopolskim na rozprawie sprawy z powództwa (...) z siedzibą w W. przeciwko A. M. o zapłatę I zasądza od pozwanego A. M. na rzecz powoda (...) z siedzibą w W. : A kwot
Czytaj więcej»

I C 1295/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim

Data orzeczenia: 2015-12-01

Data publikacji: 2016-03-04

trafność 100%

Sygn. akt I C 1295/15 WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 1 grudnia 2015r. Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: Sędzia Sądu Rejonowego Maciej Jakubowski Protokolant: st. sekretarz sądowy Jolanta Kątna – Glapka po rozpoznaniu w dniu 18 listopada 2015r. w Ostrowie W. . na rozprawie sprawy z powództwa: U. P. prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą: (...) – U. P. przeciwko L. J. o zapłatę I. zasądza od pozwanego L. J. na rzecz p
Czytaj więcej»

I C 453/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim

Data orzeczenia: 2015-09-09

Data publikacji: 2017-01-19

trafność 100%

Sygn. akt I C 453/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 9 września 2015 r. Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim I Wydział Cywilny w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Radosława Grzędy Protokolant : p.o. stażysta T. T. po rozpoznaniu 12 sierpnia 2015 r w O. , na rozprawie, sprawy z powództwa R. W. przeciwko pozwanemu (...) Towarzystwo (...) S.A w W. o zapłatę I. zasądza od pozwanego (...) Towarzystwo (...) S.A w W. na rzecz powoda R. W. kwotę 6240,00 zł (sześć tysięcy dwieście czterdzie
Czytaj więcej»

I C 1741/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim

Data orzeczenia: 2015-12-23

Data publikacji: 2016-03-21

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 1741/15 WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 grudnia 2015r. Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: Sędzia Sądu Rejonowego Maciej Jakubowski Protokolant: st. sekretarz sądowy Jolanta Kątna – Glapka po rozpoznaniu w dniu 9 grudnia 2015 roku w O. na rozprawie sprawy z powództwa: (...) S.A. z siedzibą w G. przeciwko I. B. o zapłatę I zasądza od pozwanego I. B. na rzecz powoda (...) S.A. z siedzibą w G. kwotę 79,29 (siede
Czytaj więcej»

I C 2075/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim

Data orzeczenia: 2015-12-15

Data publikacji: 2017-03-27

trafność 100%

sygn. akt I C 2075/15 WYROK W I M I E N I U R Z E C Z Y P O S P O L I T E J P O L S K I E J Dnia 15 grudnia 2015 r. Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: Sędzia Sądu Rejonowego Michał Rachel Protokolant: sekretarz sądowy Jolanta Kątna - Glapka po rozpoznaniu w dniu 8 grudnia 2015 r. w Ostrowie Wielkopolskim na rozprawie sprawy z powództwa (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa - akcyjna spółka jawna z siedzibą w W. przeciwko
Czytaj więcej»

I C 1359/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim

Data orzeczenia: 2015-11-10

Data publikacji: 2016-02-26

trafność 100%

Sygn. akt I C 1359/15 WYROK W I M I E N I U R Z E C Z Y P O S P O L I T E J P O L S K I E J Dnia 10 listopada 2015 roku Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia Sądu Rejonowego Tomira Sobczak Protokolant: starszy sekretarz sądu Alicja Malińska po rozpoznaniu w dniu 27 października 2015 r. w Ostrowie Wielkopolskim na rozprawie sprawy z powództwa M. B. i M. B. przeciwko Bank (...) S.A. w G. o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalnośc
Czytaj więcej»