Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II W 844/17 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim z 2017-10-18

Sygnatura akt II W 844/17

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 18 października 2017 r.

Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący:Sędzia Sądu Rejonowego Beata Kośmieja

Protokolant:st. sekr.sąd. Katarzyna Kosmowska

w obecności oskarżyciela -

po rozpoznaniu dnia 18 października 2017 r. w

sprawy U. N. – c. T. i A., ur. (...) w O. W.., PESEL (...)

obwinionej o to, że:

1.  W dniu 30 maja 2017 roku o godz. 23:41:35 w O. W.. będąc w stanie po użyciu alkoholu, kierując samochodem marki C. (...) o nr rej. (...) jadąc ul. (...) z kierunku centrum miasta O. W.. nie zachowała szczególnej ostrożności podczas wykonywania manewru skrętu w lewo, w wyniku czego najechała na podświetlone oznakowanie wjazdu stacji paliw (...) mieszczącej się przy ul. (...) w O. W..

2.  W tym samym miejscu i czasie kierowała ww pojazdem będąc w stanie po użyciu alkoholu I badanie 0,11 mg/l, II badanie 0,007 mg/l, III badanie 0,07 mg/l alkoholu w wydychany powietrzu;

3.  W dniu 30 maja 2017 roku o godz. 23:41:35 w O. W.. kierowała samochodem marki C. (...) o nr rej. (...) nie mając przy sobie wymaganych przepisami dokumentów w postaci prawa jazdy, dowodu rejestracyjnego oraz obowiązkowego ubezpieczenia OC .

tj. wykroczenie z art. 97 kw w zw. z art. 22 ust. 1 PoRD, art. 87 § 1 kw, art. 95 kw

******************

I.  Uznaje obwinioną U. N. za winną popełnienia czynu zarzucanego jej we wniosku, to jest wykroczenia z art. 87 § 1 kw w zw. z art. 97 kw w zw. z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 20.06.1997 r. (Dz.U z 2012 r. poz. 1137 ze zm.) w zw. z art. 95 kw w zw. z art. 9 § 1 kw i za ten czyn na podstawie art. 87 § 1 kw wymierza jej karę 250,00 zł (dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100) grzywny;

II.  Na podstawie art. 87 § 3 kw orzeka wobec obwinionej środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych kategorii B na okres 6 (sześć) miesięcy;

III.  Na podstawie art. 29 § 4 kw zalicza obwinionej na poczet orzeczonego zakazu okres zatrzymania prawa jazdy od dnia 31.05.2017 r. do dnia 09.08.2017 r.

IV.  Na podstawie art. 118 § 1 i 4 kpw w zw. z art. 627 kpk i art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 23.06.73 r. o opłatach w sprawach karnych (Dz.U. Nr 49 z 83 r. z późn. zm.) i § 1 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 10.10.01 r. w sprawie wysokości zryczałtowanych wydatków postępowania w sprawach o wykroczenia zasądza od obwinionej na rzecz Skarbu Państwa koszty sądowe w tym kwotę 50,00 zł tytułem wydatków i kwotę 30,00 zł tytułem opłaty;

/-/ SSR B. K.

Sygn. akt II W 844/17

UZASADNIENIE


S. R. i B. W. pracują na (...) w O. przy ulicy (...). W dniu 30 maja 2017 roku rozpoczęli oni pracę o godzinie 19:00.

W tym samym czasie obwiniona U. N. spożywała alkohol. Z uwagi na fakt, że zabrakło jej papierosów postanowiła wsiąść do samochodu i po nie pojechać.

Jeden z klientów stacji poinformował S. R. i B. W., że ulicą (...) porusza się samochodem kobieta, która najprawdopodobniej jest nietrzeźwa, ponieważ jadąc najeżdża na krawężniki.

S. R. wyjrzał przez okno i zauważył, że na teren stacji powoli wjeżdża ciemny samochód prowadzony przez kobietę. Pojazd ten zatrzymał się w okolicy dystrybutora nr 1.

Nagrania z monitoringu zarejestrowały jak obwiniona około godziny 22:41:35 jadąc ulicą (...) z kierunku centrum miasta, skręca w lewo na teren stacji benzynowej i przednią częścią pojazdu po prawej stronie uderza w znajdujące się na wjeździe podświetlone oznakowanie po czym wjeżdża obok dystrybutora. Następnie około godziny 22:42:02 kamery zarejestrowały jak obwiniona wykonuje manewr cofania i zatrzymuje pojazd obok dystrybutora.

Po zatrzymaniu pojazdu S. R. podszedł do pojazdu obwinionej, która odpaliła pojazd i ruszyła w jego kierunku. Widząc to S. R. odskoczył na bok. Z uwagi na fakt, że kobieta jechała bardzo wolno podbiegł i kazał się jej zatrzymać.

Obwiniona zatrzymała pojazd z lewej strony budynku, po czym wysiadła i oznajmiła, że przyjechała po papierosy. Następnie chwiejnym krokiem udała się do środka budynku.

W środku budynku B. W. podała jej krzesło, na którym usiadła, a S. R. wezwał w tym czasie funkcjonariuszy policji.

Po przyjeździe funkcjonariuszy obwiniona poddana została badaniu na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu. Pierwsze badanie przeprowadzone o godzinie 0:03 wykazało 0,11 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, drugie badanie o godzinie 0:25 wykazało 0,07 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, a trzecie badanie przeprowadzone o godzinie 0:30 wykazało 0,07 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu.

Ponadto obwiniona w momencie zatrzymania nie posiadała przy sobie dokumentów w postaci prawa jazdy, dowodu rejestracyjnego oraz obowiązkowego ubezpieczenia OC.

dowód: notatka urzędowa- k. 3, wyjaśnienia obwinionej-k. 24,zeznania świadka S. R.-k.9-1 i świadka B. W. k-13-14, płyta CD-R wraz z zapisem k-19-20 i protokół oględzin płyty k-21, protokół z przebiegu badania stanu nietrzeźwości-k.-6, świadectwo wzorcowania k-7, protokół oględzin samochodu marki C. (...) k.4, protokół oględzin metalowego podświetlenia wjazdu k-5,informacja o wpisach do ewidencji kierowcow k-25;

Obwiniona przyznała się w całości do popełnienia zarzucanego jej czynu. Wyjaśnienia obwinionej są zgodne z pozostałym materiałem dowodowym zgromadzonym w aktach sprawy i dlatego należało je uwzględnić.

S ąd zważył co następuje:

Na podstawie art. 58 § 1 i kpw we wniosku o ukaranie umieszczono wniosek o skazanie obwinionej za zarzucane jej czyny tj. art. 97 kw w zw. z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym, art. 87 § 1 kw i art. 95 kw. bez przeprowadzenia rozprawy i wymierzenie jej kary grzywny w wysokości 250 zł oraz orzeczenie zakazu prowadzenia pojazdów kategorii B na okres 6 miesięcy.

Sąd rozpoznający sprawę przychylił się do tego wniosku, albowiem w świetle zebranych dowodów wyjaśnienia obwinionej oraz okoliczności popełnienia czynu nie budziły wątpliwości. Obwiniona została zatrzymana na gorącym uczynku, a okoliczności popełnienia czynu zostały zarejestrowane przez monitoring.

Stosownie do treści art. 87 § 1 kw kto znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym podlega karze aresztu albo grzywny nie niższej niż 50 złotych. Stosownie do treści § 3 powyższego przepisu w razie popełnienia wykroczenia określonego w § 1 orzeka się zakaz prowadzenia pojazdów. Z kolei art. 29 § 1 kw stanowi, że zakaz prowadzenia pojazdów wymierza się w miesiącach lub latach, na okres od 6 miesięcy do 3 lat.

Natomiast zgodnie z treścią art. 46 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi stan po użyciu alkoholu zachodzi, gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi lub prowadzi do:

1)  stężenia we krwi od 0,2 ‰ do 0,5 ‰ alkoholu albo

2)  obecności w wydychanym powietrzu od 0,1 mg do 0,25 mg alkoholu w 1 dm 3 .

Niewątpliwie zatem obwiniona w chwili czynu znajdowała się w stanie po użyciu alkoholu skoro wynik pierwszego badania na zawartość alkoholu w organizmie wyniósł 0,11 mg/ l.

Sąd uznał, iż kara grzywny w wysokości 250 zł jest adekwatna do stopnia społecznej szkodliwości czynu i nie przekracza stopnia winy obwinionej, a także jest adekwatna do wagi naruszonych przepisów. Zakaz prowadzenia pojazdów orzeczono natomiast w minimalnym przewidzianym przepisami wymiarze 6 miesięcy. Przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności również cele postępowania zostały osiągnięte mimo nieprzeprowadzenia rozprawy.

/-/ SSR Beata Kośmieja

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Renata Szymankiewicz
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim
Osoba, która wytworzyła informację:  Sędzia Sądu Rejonowego Beata Kośmieja
Data wytworzenia informacji: